Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 07.02.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande

Den 31. januar mottok statsråden Husleielovutvalgets første delrapport. Et flertall i utvalget kommer der med flere forslag for å styrke leietakernes rettigheter. Blant annet foreslås det å øke minstetiden for tidsbestemte leieavtaler fra tre til fem år, gi leietaker rett til å forlenge en tidsbestemt leieavtale, gjøre leietakers rett til å si opp ufravikelig og begrense utleierens mulighet til å endre begrunnelsen for en oppsigelse etter at den er sendt. Nå er delrapporten sendt ut på høring. Hva tenker statsråden om forslagene?

Feb 7, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 07.02.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande
Den 31. januar mottok statsråden Husleielovutvalgets første delrapport. Et flertall i utvalget kommer der med flere forslag for å styrke leietakernes rettigheter. Blant annet foreslås det å øke minstetiden for tidsbestemte leieavtaler fra tre til fem år, gi leietaker rett til å forlenge en tidsbestemt leieavtale, gjøre leietakers rett til å si opp ufravikelig og begrense utleierens mulighet til å endre begrunnelsen for en oppsigelse etter at den er sendt. Nå er delrapporten sendt ut på høring. Hva tenker statsråden om forslagene?