Spørretimespørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 29.05.2024 av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

Regjeringen har foreslått bevilget 40 ekstra millioner kroner øremerket til å opprettholde tilbudet ved Klinikk Alta. Samtidig foreslår Finnmarkssykehuset en nedbygging av Klinikk Alta, stikk i strid med både de økonomiske og politiske føringene som gis Helse Nord. I Helse Vest sitter ansatte på krakker og i bøttekott, mens foretaket leier fine og nye kontorlokaler til seg selv. Foretakene virker å være i nærmest fri dressur. Vil statsråden sørge for en sterkere styring av helseforetakene, til det beste for pasienter og ansatte?

May 29, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 29.05.2024 av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre
Regjeringen har foreslått bevilget 40 ekstra millioner kroner øremerket til å opprettholde tilbudet ved Klinikk Alta. Samtidig foreslår Finnmarkssykehuset en nedbygging av Klinikk Alta, stikk i strid med både de økonomiske og politiske føringene som gis Helse Nord. I Helse Vest sitter ansatte på krakker og i bøttekott, mens foretaket leier fine og nye kontorlokaler til seg selv. Foretakene virker å være i nærmest fri dressur. Vil statsråden sørge for en sterkere styring av helseforetakene, til det beste for pasienter og ansatte?