Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 29.05.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Nye Veier AS har beregnet kostnaden for Ringeriksbanen til ca. 33 milliarder kroner, ekskludert mva. Statsråden anslår i sitt NTP-forslag at kostnaden for dobbeltspor på togstrekningen Råde-Fredrikstad blir 23 milliarder kroner. Bane Nor opererer med priser ekskludert mva. Er da Ringeriksbanen tre ganger så dyr som utbyggingen av togstrekningen Råde-Fredrikstad, som statsråden sa flere ganger i svar på mitt spørsmål i forrige spørretime?

May 29, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 29.05.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
Nye Veier AS har beregnet kostnaden for Ringeriksbanen til ca. 33 milliarder kroner, ekskludert mva. Statsråden anslår i sitt NTP-forslag at kostnaden for dobbeltspor på togstrekningen Råde-Fredrikstad blir 23 milliarder kroner. Bane Nor opererer med priser ekskludert mva. Er da Ringeriksbanen tre ganger så dyr som utbyggingen av togstrekningen Råde-Fredrikstad, som statsråden sa flere ganger i svar på mitt spørsmål i forrige spørretime?