Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til barne- og familieministeren. Besvart: 29.05.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Barnevernsinstitusjonsutvalgets NOU 2023: 24, avgitt til Barne- og familiedepartementet den 26. oktober 2023, er nå på høring. Utvalget fremmer forslag om kommunalt ansvar for grunnskoleopplæring for barn på institusjon. Dersom kommunen overtar ansvaret fra fylkeskommunen, og de får inn elever fra barnevernsinstitusjoner, må de opprette et fagmiljø på skolen for å ta imot disse elevene. Hvordan tenker statsråden at kommunene skal håndtere, og gi et forsvarlig og helsefremmende opplæringstilbud til, denne gruppen, dersom nevnte forslag blir vedtatt?

May 29, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til barne- og familieministeren. Besvart: 29.05.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe
Barnevernsinstitusjonsutvalgets NOU 2023: 24, avgitt til Barne- og familiedepartementet den 26. oktober 2023, er nå på høring. Utvalget fremmer forslag om kommunalt ansvar for grunnskoleopplæring for barn på institusjon. Dersom kommunen overtar ansvaret fra fylkeskommunen, og de får inn elever fra barnevernsinstitusjoner, må de opprette et fagmiljø på skolen for å ta imot disse elevene. Hvordan tenker statsråden at kommunene skal håndtere, og gi et forsvarlig og helsefremmende opplæringstilbud til, denne gruppen, dersom nevnte forslag blir vedtatt?