Sorenskriveren i Drammen stengte nye venteceller av frykt for EMK-brudd

– Jeg har ikke lyst til å risikere det samme som Oslo tingrett, sier sorenskriver i Buskerud Liv Synnøve Taraldsrud.

Jul 10, 2024 - 09:30
 0
Sorenskriveren i Drammen stengte nye venteceller av frykt for EMK-brudd
– Jeg har ikke lyst til å risikere det samme som Oslo tingrett, sier sorenskriver i Buskerud Liv Synnøve Taraldsrud.