Høyesterett forkastet Per Danielsens silingssanke: – Jeg føler meg rettsløs

Lagmannsretten nektet i høst å fremme Per Danielsens anke i saken om tilbakekall av hans bevilling, og nå er beslutningen rettskraftig.

Feb 8, 2024 - 20:00
 0
Høyesterett forkastet Per Danielsens silingssanke:  – Jeg føler meg rettsløs
Lagmannsretten nektet i høst å fremme Per Danielsens anke i saken om tilbakekall av hans bevilling, og nå er beslutningen rettskraftig.