Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Vil statsråden vurdere om en person som i en rettsinstans er fratatt retten til å utøve en virksomhet eller aktivitet i fremtiden, men som har anket dommen, også midlertidig kan fratas denne retten inntil rettskraftig dom foreligger, og vil statsråden bidra til å få oversikt over om bestemmelsen om å frata en person slik rett anvendes i tilstrekkelig grad og sørge for at muligheten for å frata en person slik rett gjøres bedre kjent?

May 21, 2024 - 22:00
 0
Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Vil statsråden vurdere om en person som i en rettsinstans er fratatt retten til å utøve en virksomhet eller aktivitet i fremtiden, men som har anket dommen, også midlertidig kan fratas denne retten inntil rettskraftig dom foreligger, og vil statsråden bidra til å få oversikt over om bestemmelsen om å frata en person slik rett anvendes i tilstrekkelig grad og sørge for at muligheten for å frata en person slik rett gjøres bedre kjent?