Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hva har statsråden på de 712 dagene som har gått siden besvarelsen av mitt skriftlige spørsmål nr. 15:1438 (2021-2022) gjort for å bedre landets tilfluktsromkapasitet, og hvor mye har kapasiteten økt fra 03.03.22 til 20.02.24?

Feb 27, 2024 - 19:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hva har statsråden på de 712 dagene som har gått siden besvarelsen av mitt skriftlige spørsmål nr. 15:1438 (2021-2022) gjort for å bedre landets tilfluktsromkapasitet, og hvor mye har kapasiteten økt fra 03.03.22 til 20.02.24?