Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan justisministeren redegjøre for hvor mange saker om ulovlig omskjæring av jenter og kvinner som er anmeldt de siste 10 årene og hvor mange som er domfelt i disse sakene?

Apr 23, 2024 - 11:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Kan justisministeren redegjøre for hvor mange saker om ulovlig omskjæring av jenter og kvinner som er anmeldt de siste 10 årene og hvor mange som er domfelt i disse sakene?