Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Er statsråden enig i at denne typen kriminell virksomhet er samfunnsskadelig, og at henleggelser av denne typen på grunn av manglende behandlingskapasitet er et symptom på at politiet er underfinansiert som følge av manglende prioritering av politiet i de seneste års statsbudsjetter?

Feb 6, 2024 - 16:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 06.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Er statsråden enig i at denne typen kriminell virksomhet er samfunnsskadelig, og at henleggelser av denne typen på grunn av manglende behandlingskapasitet er et symptom på at politiet er underfinansiert som følge av manglende prioritering av politiet i de seneste års statsbudsjetter?