Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Er statsråden enig i at det i lys av evalueringen av pilotprosjektet som har vært gjennomført i Oslo politidistrikt, ikke er hensiktsmessig å bruke mer ressurser på arbeid med utvikling av en kvitteringsordning ved personkontroller, og kan statsråden bekrefte at det ikke vil bli arbeidet videre med utviklingen av en slik ordning?

Feb 5, 2024 - 16:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 05.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Er statsråden enig i at det i lys av evalueringen av pilotprosjektet som har vært gjennomført i Oslo politidistrikt, ikke er hensiktsmessig å bruke mer ressurser på arbeid med utvikling av en kvitteringsordning ved personkontroller, og kan statsråden bekrefte at det ikke vil bli arbeidet videre med utviklingen av en slik ordning?