Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren. Besvart: 05.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Forbrukere betaler årlig anslagsvis over to milliarder i termingebyrer til finansinstitusjoner for bolig-, bil- og forbrukslån. Termingebyrene ligger gjerne på rundt 40-85 kroner, eller mer. Slike gebyrer skal gjenspeile kostnaden ved transaksjonen, noe som framstår som svært usannsynlig. Er denne praksisen fra finansinstitusjoner lovlig i henhold til Finansavtaleloven?

Feb 5, 2024 - 16:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren. Besvart: 05.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Forbrukere betaler årlig anslagsvis over to milliarder i termingebyrer til finansinstitusjoner for bolig-, bil- og forbrukslån. Termingebyrene ligger gjerne på rundt 40-85 kroner, eller mer. Slike gebyrer skal gjenspeile kostnaden ved transaksjonen, noe som framstår som svært usannsynlig. Er denne praksisen fra finansinstitusjoner lovlig i henhold til Finansavtaleloven?