Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 19.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Vil Justisministeren umiddelbart stille utsending i etiopia-saker i bero og nytte instruksjonsmyndet etter §76 og til UNE har gjennomført stornemndsmøte slik Utlendingeforskrifta §16-4 andre ledd seier som hovudregel skal gjerast i minste ei representativ sak når forvatlningspraksis er i strid med FNs høykommisær for flyktninger(UNCHR) sine råd om land, og hvis UNE ikkje sjølv krev stornemndsmøte, vil Statsråden kreve at UNE gjer det for å sørge for at regelverket vert fylgt?

Apr 19, 2024 - 17:00
 0
Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 19.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Vil Justisministeren umiddelbart stille utsending i etiopia-saker i bero og nytte instruksjonsmyndet etter §76 og til UNE har gjennomført stornemndsmøte slik Utlendingeforskrifta §16-4 andre ledd seier som hovudregel skal gjerast i minste ei representativ sak når forvatlningspraksis er i strid med FNs høykommisær for flyktninger(UNCHR) sine råd om land, og hvis UNE ikkje sjølv krev stornemndsmøte, vil Statsråden kreve at UNE gjer det for å sørge for at regelverket vert fylgt?