Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

I det siste har jeg vært i kontakt med flere asylanter som hevder å ha fått arbeid koordinert av NAV for så å få dette arbeidet brukt mot dem når de har fått papirene sine på plass. Kan statsråden redegjøre for om praksisen rundt å hjelpe papirløse personer inn i arbeid er konsistent, og om dette arbeidet skal kunne brukes imot dem ved en senere anledning?

Apr 4, 2024 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
I det siste har jeg vært i kontakt med flere asylanter som hevder å ha fått arbeid koordinert av NAV for så å få dette arbeidet brukt mot dem når de har fått papirene sine på plass. Kan statsråden redegjøre for om praksisen rundt å hjelpe papirløse personer inn i arbeid er konsistent, og om dette arbeidet skal kunne brukes imot dem ved en senere anledning?