Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Høyringsfrist om nye reglar i pass- og ID-kortforskrifta om utanlandske statsborgarar sin rett til nasjonalt ID-kort, saksnummer 22/1246 hadde høyringsfrist 3 juni 2022. 'Når kan Stortinget vente at Regjeringa kjem tilbake til Stortinget med ein lovproposisjon om endringar i pass- og ID-kortforskrifta i samsvar med forslaget som var på høyring i 2022?

May 21, 2024 - 19:00
 0
Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 21.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Høyringsfrist om nye reglar i pass- og ID-kortforskrifta om utanlandske statsborgarar sin rett til nasjonalt ID-kort, saksnummer 22/1246 hadde høyringsfrist 3 juni 2022. 'Når kan Stortinget vente at Regjeringa kjem tilbake til Stortinget med ein lovproposisjon om endringar i pass- og ID-kortforskrifta i samsvar med forslaget som var på høyring i 2022?