Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 03.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Det vises til svar på skriftlig spørsmål nr. 1384. Tror statsråden at det å binde opp 5 politiårsverk pr. enhet på å sitte i skranken på et kontor i et område med lite folk, lite kriminalitet og svært få besøk bidrar til å håndtere den alvorlige kriminaliteten de selv skriver om i svarbrevet sitt, eller ville det være bedre å bruke politikraften på patrulje og etterforsking i stedet for å sitte å vente på eventuelle anmeldelser slik politiet også selv mener?

Apr 3, 2024 - 10:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 03.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Det vises til svar på skriftlig spørsmål nr. 1384. Tror statsråden at det å binde opp 5 politiårsverk pr. enhet på å sitte i skranken på et kontor i et område med lite folk, lite kriminalitet og svært få besøk bidrar til å håndtere den alvorlige kriminaliteten de selv skriver om i svarbrevet sitt, eller ville det være bedre å bruke politikraften på patrulje og etterforsking i stedet for å sitte å vente på eventuelle anmeldelser slik politiet også selv mener?