Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvorfor fremmes endringer i domstolstruktur med få setninger og uten høring i revidert budsjett 2024 og ikke som en egen sak til Stortinget, på lik linje med lovfesting av rettsstedene?

May 28, 2024 - 19:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hvorfor fremmes endringer i domstolstruktur med få setninger og uten høring i revidert budsjett 2024 og ikke som en egen sak til Stortinget, på lik linje med lovfesting av rettsstedene?