Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kva er grunnen til at det ikkje er mogleg for norske styresmakter å bistå personar med visum og opphaldsløyve, utan tidlegare opphald i Norge, konsulær bistand til å kome seg ut av Gaza i den unntakstilstanden som er der no?

Mar 11, 2024 - 16:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Kva er grunnen til at det ikkje er mogleg for norske styresmakter å bistå personar med visum og opphaldsløyve, utan tidlegare opphald i Norge, konsulær bistand til å kome seg ut av Gaza i den unntakstilstanden som er der no?