Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Korleis ser regjeringa på den langsiktige kostnadsutviklinga for straum for innbyggjerar og næringsliv i Longyearbyen sett i lys av den samfunnsoppdraget innbyggjarar og bedrifter har på Svalbard?

Feb 23, 2024 - 10:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 23.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Korleis ser regjeringa på den langsiktige kostnadsutviklinga for straum for innbyggjerar og næringsliv i Longyearbyen sett i lys av den samfunnsoppdraget innbyggjarar og bedrifter har på Svalbard?