Oslo tingrett etterlyser salærreform – vil flytte timetellingen bort fra dommerne

– Når en fjerdedel av utgiftene går til bistandsadvokatordningen, mener vi det ville være naturlig å se helhetlig på om man bruker pengene hensiktsmessig, sier Yngve Svendsen.

Apr 16, 2024 - 08:30
 0
Oslo tingrett etterlyser salærreform – vil flytte timetellingen bort fra dommerne
– Når en fjerdedel av utgiftene går til bistandsadvokatordningen, mener vi det ville være naturlig å se helhetlig på om man bruker pengene hensiktsmessig, sier Yngve Svendsen.