18 søkere meldte seg til to ledige lagdommerstillinger i Borgarting

Det er nesten to år siden sist det var ledige embeter i Borgarting lagmannsrett, og nå konkurrerer elleve kvinner og sju menn om stillingene.

Feb 8, 2024 - 14:00
 0
18 søkere meldte seg til to ledige lagdommerstillinger i Borgarting
Det er nesten to år siden sist det var ledige embeter i Borgarting lagmannsrett, og nå konkurrerer elleve kvinner og sju menn om stillingene.