Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 10.04.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande

Mitt spørsmål går til kommunal- og distriktsministeren. Opptil flere ganger har Fremskrittspartiet sett seg nødt til å løfte kommuneøkonomien fra denne talerstolen. Det er kanskje ikke så underlig når lokalpolitikere fra alle partier og fra alle landsdeler forteller om det som er svært tøffe tider. I 2021, da Senterpartiet inntok kontorene i Kommunaldepartementet, gikk Kommune-Norge med 4,3 pst. i overskudd og hadde 72 mrd. kr i disposisjonsfond - et fond som ofte benyttes i tunge tider, eller til investeringer i tjenester som eldreomsorg og skole. Med andre ord arvet den rød-grønne regjeringen en sterk kommuneøkonomi. Etter tre år med Senterpartiet i Kommunaldepartementet er situasjonen dessverre en ganske annen. NRK kunne på mandag rapportere at tre av fem kommuner måtte bruke av disposisjonsfondene, ikke nødvendigvis for å bygge nytt sykehjem eller ny skole, men for å få budsjettene til å gå opp. Samtidig viser SSBs KOSTRA-tall at overskuddet har stupt til 0,8 pst. Dette får selvfølgelig konsekvenser for kommunene og ikke minst innbyggerne, som er helt avhengig av tjenestene som kommunene tilbyr. Mitt spørsmål til statsråden blir derfor: Vil statsråden fortsatt insistere på å holde fast ved det som er dagens kommunalpolitikk fra regjeringen? Vil han fortsette å legge opp til at norske kommuner blir utarmet, slik det beviselig skjer nå hvis man sammenligner med forrige regjering?

Apr 11, 2024 - 09:00
 0
Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 10.04.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande
Mitt spørsmål går til kommunal- og distriktsministeren. Opptil flere ganger har Fremskrittspartiet sett seg nødt til å løfte kommuneøkonomien fra denne talerstolen. Det er kanskje ikke så underlig når lokalpolitikere fra alle partier og fra alle landsdeler forteller om det som er svært tøffe tider. I 2021, da Senterpartiet inntok kontorene i Kommunaldepartementet, gikk Kommune-Norge med 4,3 pst. i overskudd og hadde 72 mrd. kr i disposisjonsfond - et fond som ofte benyttes i tunge tider, eller til investeringer i tjenester som eldreomsorg og skole. Med andre ord arvet den rød-grønne regjeringen en sterk kommuneøkonomi. Etter tre år med Senterpartiet i Kommunaldepartementet er situasjonen dessverre en ganske annen. NRK kunne på mandag rapportere at tre av fem kommuner måtte bruke av disposisjonsfondene, ikke nødvendigvis for å bygge nytt sykehjem eller ny skole, men for å få budsjettene til å gå opp. Samtidig viser SSBs KOSTRA-tall at overskuddet har stupt til 0,8 pst. Dette får selvfølgelig konsekvenser for kommunene og ikke minst innbyggerne, som er helt avhengig av tjenestene som kommunene tilbyr. Mitt spørsmål til statsråden blir derfor: Vil statsråden fortsatt insistere på å holde fast ved det som er dagens kommunalpolitikk fra regjeringen? Vil han fortsette å legge opp til at norske kommuner blir utarmet, slik det beviselig skjer nå hvis man sammenligner med forrige regjering?