Muntlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 10.04.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

Mitt spørsmål går til arbeids- og inkluderingsministeren. Jeg må innrømme at jeg fikk store forventninger før påske da statsråden var veldig tydelig i sin retorikk om at flere innvandrere må komme seg ut i arbeid, og at det også var på tide å stille flere krav for å lykkes med det. Vi vet at færre innvandrere er i jobb enn befolkningen ellers. Det får store konsekvenser for den enkelte, som ikke får ta del i det viktige fellesskapet en jobb gir. Det får store konsekvenser for familien, som kanskje må leve på én eller ingen inntekt fra lønnet arbeid. Og det er et stort tap for samfunnet vårt, som sårt trenger både arbeidskraft og skatteinntekter for å finansiere velferden vår. Jeg mener et av de aller viktigste tiltakene vi gjør for å sørge for at flere innvandrere kommer ut i arbeid, handler om å gi dem den kvalifiseringen som arbeidslivet etterspør, og at de lærer seg norsk. Det å kunne norsk er viktig, både for å delta i samfunnslivet og ikke minst også for å få respekt for grunnleggende norske verdier. Det er i tillegg viktig at vi stiller tydelige krav og har forventninger til den enkelte. Det handler både om å bry seg, og det handler om å tro på enkeltmennesket. Krav til integreringskontrakt, krav om å oppnå et visst nivå i norsk og krav om aktivitet for sosialhjelpsmottakere mener jeg er gode eksempler på det. Tittelen på stortingsmeldingen som statsråden har presentert for Stortinget, er: Stille krav og stille opp. Derfor hadde jeg også en tydelig forventning om at det kanskje kom flere tydelige krav til den enkelte innvandrer som skal integreres i samfunnet vårt. Men konkrete krav til den enkelte mangler dessverre i regjeringens melding. Kan statsråden gi meg ett konkret, nytt krav som hun vil stille til innvandrere som står utenfor aktivitet, og som hun ønsker å gjennomføre denne sesjonen?

Apr 11, 2024 - 09:00
 0
Muntlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 10.04.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna
Mitt spørsmål går til arbeids- og inkluderingsministeren. Jeg må innrømme at jeg fikk store forventninger før påske da statsråden var veldig tydelig i sin retorikk om at flere innvandrere må komme seg ut i arbeid, og at det også var på tide å stille flere krav for å lykkes med det. Vi vet at færre innvandrere er i jobb enn befolkningen ellers. Det får store konsekvenser for den enkelte, som ikke får ta del i det viktige fellesskapet en jobb gir. Det får store konsekvenser for familien, som kanskje må leve på én eller ingen inntekt fra lønnet arbeid. Og det er et stort tap for samfunnet vårt, som sårt trenger både arbeidskraft og skatteinntekter for å finansiere velferden vår. Jeg mener et av de aller viktigste tiltakene vi gjør for å sørge for at flere innvandrere kommer ut i arbeid, handler om å gi dem den kvalifiseringen som arbeidslivet etterspør, og at de lærer seg norsk. Det å kunne norsk er viktig, både for å delta i samfunnslivet og ikke minst også for å få respekt for grunnleggende norske verdier. Det er i tillegg viktig at vi stiller tydelige krav og har forventninger til den enkelte. Det handler både om å bry seg, og det handler om å tro på enkeltmennesket. Krav til integreringskontrakt, krav om å oppnå et visst nivå i norsk og krav om aktivitet for sosialhjelpsmottakere mener jeg er gode eksempler på det. Tittelen på stortingsmeldingen som statsråden har presentert for Stortinget, er: Stille krav og stille opp. Derfor hadde jeg også en tydelig forventning om at det kanskje kom flere tydelige krav til den enkelte innvandrer som skal integreres i samfunnet vårt. Men konkrete krav til den enkelte mangler dessverre i regjeringens melding. Kan statsråden gi meg ett konkret, nytt krav som hun vil stille til innvandrere som står utenfor aktivitet, og som hun ønsker å gjennomføre denne sesjonen?