Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 31.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Mitt spørsmål går til justisministeren. Måned for måned, uke for uke, nærmest dag for dag nedbygges norsk politi. Bare i 2023 mistet vi 375 politifolk i norske politidistrikt. Det er en utvikling som er svært krevende. Politiet forteller om en uholdbar situasjon. Saker henlegges, og kriminaliteten øker. Vi ser det på ungdomskriminalitet, vi ser det på narkotikakriminalitet, med større beslag av kokain i fjor enn i alle de 22 årene før, og vi ser det på import av kriminalitet fra Sverige. Vi nærmer oss svenske tilstander. Det er en beskrivelse som også leder i Politiets Fellesforbund stemmer i. Samtidig har politiet i dag kun fire ansatte som var ferdig utdannet i fjor og har fått fast stilling. Fra kullet på Politihøgskolen i fjor er det altså kun fire som har fått fast stilling. Hvis man tar med dem som har midlertidig stilling, er det nærmere halvparten, men det er en totalt uholdbar situasjon. Hvordan man skal kunne tilsette dem som kommer i årets kull, er altså komplett uforståelig. Det er en dramatisk situasjon. En ekstraordinær situasjon som det krever ekstraordinære handlinger. Derfor vil jeg utfordre justisministeren på om hun vil gi signaler til politiet om at man kan overskride sine budsjetter, sånn at de kan følge opp, og fylle på med penger som strengt tatt er helt nødvendig, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024.

Feb 5, 2024 - 18:00
 0
Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 31.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Mitt spørsmål går til justisministeren. Måned for måned, uke for uke, nærmest dag for dag nedbygges norsk politi. Bare i 2023 mistet vi 375 politifolk i norske politidistrikt. Det er en utvikling som er svært krevende. Politiet forteller om en uholdbar situasjon. Saker henlegges, og kriminaliteten øker. Vi ser det på ungdomskriminalitet, vi ser det på narkotikakriminalitet, med større beslag av kokain i fjor enn i alle de 22 årene før, og vi ser det på import av kriminalitet fra Sverige. Vi nærmer oss svenske tilstander. Det er en beskrivelse som også leder i Politiets Fellesforbund stemmer i. Samtidig har politiet i dag kun fire ansatte som var ferdig utdannet i fjor og har fått fast stilling. Fra kullet på Politihøgskolen i fjor er det altså kun fire som har fått fast stilling. Hvis man tar med dem som har midlertidig stilling, er det nærmere halvparten, men det er en totalt uholdbar situasjon. Hvordan man skal kunne tilsette dem som kommer i årets kull, er altså komplett uforståelig. Det er en dramatisk situasjon. En ekstraordinær situasjon som det krever ekstraordinære handlinger. Derfor vil jeg utfordre justisministeren på om hun vil gi signaler til politiet om at man kan overskride sine budsjetter, sånn at de kan følge opp, og fylle på med penger som strengt tatt er helt nødvendig, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024.