Muntlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Jeg må få lov til å nevne at dette er en gledens dag, når Norge har anerkjent Palestina. Men mitt spørsmål går til statsråd Mehl. Vi står i en pågående voldskrise i dette landet, der kvinner er ofre for menns vold og brutalitet, og i verste fall blir de drapsofre. Gjerningsmennene er tidligere eller nåværende partnere. Volden og drapene er varslet. Vi vet at det store flertallet av både ofre og gjerningsmenn har vært i kontakt med hjelpeapparatet i forkant av drapet, og i mange tilfeller er det registrert flere voldshendelser i forkant. Særlig tydelig ble dette etter de mange drapssakene i vinter, der både alvoret og antallet sjokkerte mange. Men det skjer fint lite for å forhindre denne volden og disse drapene på kvinner. Hvilke strakstiltak jobber departementet og statsråden med for å bekjempe vold mot og drap på kvinner?

May 23, 2024 - 12:00
 0
Muntlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 22.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Jeg må få lov til å nevne at dette er en gledens dag, når Norge har anerkjent Palestina. Men mitt spørsmål går til statsråd Mehl. Vi står i en pågående voldskrise i dette landet, der kvinner er ofre for menns vold og brutalitet, og i verste fall blir de drapsofre. Gjerningsmennene er tidligere eller nåværende partnere. Volden og drapene er varslet. Vi vet at det store flertallet av både ofre og gjerningsmenn har vært i kontakt med hjelpeapparatet i forkant av drapet, og i mange tilfeller er det registrert flere voldshendelser i forkant. Særlig tydelig ble dette etter de mange drapssakene i vinter, der både alvoret og antallet sjokkerte mange. Men det skjer fint lite for å forhindre denne volden og disse drapene på kvinner. Hvilke strakstiltak jobber departementet og statsråden med for å bekjempe vold mot og drap på kvinner?