Mener Høyesterett i realiteten ble bedt om å overprøve bevisvurderingen i Jonas-saken

Nyttårsaften opphevet Høyesterett lagmannsrettens løslatelse i den såkalte Jonas-saken, under henvisning til at lagmannsrettens begrunnelse var for «snever».

Jan 5, 2024 - 09:00
 0
Mener Høyesterett i realiteten ble bedt om å overprøve bevisvurderingen i Jonas-saken
Nyttårsaften opphevet Høyesterett lagmannsrettens løslatelse i den såkalte Jonas-saken, under henvisning til at lagmannsrettens begrunnelse var for «snever».