Kjørelærer slipper en tredel av straffen Høyesterett mener han burde hatt

Høyesterett mener lagmannsretten la straffnivået for de seksuelle handlingene for lavt, men aktors påstand hindrer retten fra å sette den opp.

Jun 7, 2024 - 13:00
 0
Kjørelærer slipper en tredel av straffen Høyesterett mener han burde hatt
Høyesterett mener lagmannsretten la straffnivået for de seksuelle handlingene for lavt, men aktors påstand hindrer retten fra å sette den opp.