It’s the oil price, stupid!

Problemet med oljeprisen er den kan falle like fort som den stiger.

Apr 3, 2024 - 12:30
 0
It’s the oil price, stupid!
Problemet med oljeprisen er den kan falle like fort som den stiger.