Amerikanere er ikke så uenige som du tror – men 14 prosent mener de ikke lever i et demokrati

Til tross for en utbredt følelse av sterk politisk polarisering, deler de fleste amerikanere mange kjerneverdier knyttet til hva det vil si å være amerikaner, ifølge en ny meningsmåling. Målingen fra The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research forteller at rundt ni av ti voksne amerikanere voksne sier retten til å stemme, retten til lik beskyttelse i lovverket og retten til privatliv er viktige eller svært viktige for USAs identitet som nasjon.

Apr 3, 2024 - 12:30
 0
Amerikanere er ikke så uenige som du tror – men 14 prosent mener de ikke lever i et demokrati
Til tross for en utbredt følelse av sterk politisk polarisering, deler de fleste amerikanere mange kjerneverdier knyttet til hva det vil si å være amerikaner, ifølge en ny meningsmåling. Målingen fra The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research forteller at rundt ni av ti voksne amerikanere voksne sier retten til å stemme, retten til lik beskyttelse i lovverket og retten til privatliv er viktige eller svært viktige for USAs identitet som nasjon.