Gulating opphevet salærkutt som klienten ikke hadde bedt om

Klienten tapte saken, men i dommens slutning la jordskifteretten inn et punkt der prosessfullmektigens salær ble redusert med over 116.000 kroner.

Feb 15, 2024 - 08:00
 0
Gulating opphevet salærkutt som klienten ikke hadde bedt om
Klienten tapte saken, men i dommens slutning la jordskifteretten inn et punkt der prosessfullmektigens salær ble redusert med over 116.000 kroner.