Staten anker dom som ga innsynsrett i navn på polititjenestemann

Tingretten mente en klager måtte få innsyn hvem som hadde omtalt ham som «regelrett gal» og «paranoid» i en 10 år gammel politilogg.

Feb 8, 2024 - 11:00
 0
Staten anker dom som ga innsynsrett i navn på polititjenestemann
Tingretten mente en klager måtte få innsyn hvem som hadde omtalt ham som «regelrett gal» og «paranoid» i en 10 år gammel politilogg.