Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 06.03.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse Sør-Øst har nylig utlyst anbud innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Anbudet reserveres ikke for ideelle, slik først forespeilet, men det åpnes også for kommersielle aktører. Samtidig reduseres antallet døgnplasser med 123. Dette er plasser som pasientene i regionen trenger. Nå er den ideelle klinikken Arken, landets eneste behandlingssted kun for kvinner, bekymret for å måtte legge ned tilbudet. Det vil være i strid med anbefalingene fra Kvinnehelseutvalget. Er dette en ønsket utvikling for regjeringen?

Mar 8, 2024 - 12:00
 0
Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 06.03.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Helse Sør-Øst har nylig utlyst anbud innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Anbudet reserveres ikke for ideelle, slik først forespeilet, men det åpnes også for kommersielle aktører. Samtidig reduseres antallet døgnplasser med 123. Dette er plasser som pasientene i regionen trenger. Nå er den ideelle klinikken Arken, landets eneste behandlingssted kun for kvinner, bekymret for å måtte legge ned tilbudet. Det vil være i strid med anbefalingene fra Kvinnehelseutvalget. Er dette en ønsket utvikling for regjeringen?