Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 17.04.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

En del fylkeskommuner har begrenset økonomi. Dette resulterer i kutt i kollektivtransporten. For Buskerud sin del er det snakk om et kutt på 43 millioner kroner årlig. Samtidig mottas det midler gjennom bysamarbeidet i Buskerud, men disse er imidlertid øremerket lavere billettpriser. Vil statsråden legge til rette for at midlene istedet kan brukes for å opprettholde kollektivlinjer som nå blir lagt ned?

Apr 17, 2024 - 15:30
 0
Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 17.04.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
En del fylkeskommuner har begrenset økonomi. Dette resulterer i kutt i kollektivtransporten. For Buskerud sin del er det snakk om et kutt på 43 millioner kroner årlig. Samtidig mottas det midler gjennom bysamarbeidet i Buskerud, men disse er imidlertid øremerket lavere billettpriser. Vil statsråden legge til rette for at midlene istedet kan brukes for å opprettholde kollektivlinjer som nå blir lagt ned?