Sløser neppe med kontorarealet

Kontorleie utgjør lite sammenlignet med personalkostnader. Attraktive kontorer kan bety mye for produktiviteten.

Apr 22, 2024 - 04:30
 0
Sløser neppe med kontorarealet
Kontorleie utgjør lite sammenlignet med personalkostnader. Attraktive kontorer kan bety mye for produktiviteten.