Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Vil statsråden instruere UDI om hvordan forholdsmessighetsvurderingen etter statsborgerloven § 26 fjerde ledd skal utøves, for å ivareta lovgivers intensjon og sikre at praksis ikke er i strid med Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen?

Feb 26, 2024 - 10:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 26.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Vil statsråden instruere UDI om hvordan forholdsmessighetsvurderingen etter statsborgerloven § 26 fjerde ledd skal utøves, for å ivareta lovgivers intensjon og sikre at praksis ikke er i strid med Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen?