Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Mener statsråden det er forsvarlig at nyvalgte medlemmer i forliksrådene vil tiltre den 01.01.25, uten å ha fått opplæring i relevant lovverk eller innføring i forståelse av sin nye rolle?

Mar 4, 2024 - 10:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Mener statsråden det er forsvarlig at nyvalgte medlemmer i forliksrådene vil tiltre den 01.01.25, uten å ha fått opplæring i relevant lovverk eller innføring i forståelse av sin nye rolle?