Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Er statsråden enig med Finansdepartementet i at Justis- og beredskapsdepartementet ved tettere oppfølging på et tidligere tidspunkt, kunne avverget NSMs lovbrudd ved inngåelse av husleieavtalen for lokalene på Fornebu?

Jan 16, 2024 - 17:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.01.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Er statsråden enig med Finansdepartementet i at Justis- og beredskapsdepartementet ved tettere oppfølging på et tidligere tidspunkt, kunne avverget NSMs lovbrudd ved inngåelse av husleieavtalen for lokalene på Fornebu?