Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 19.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvilke ressurser vil Justisdepartementet sette av for å håndheve forbudet mot tømming av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden?

Apr 19, 2024 - 14:00
 0
Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 19.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hvilke ressurser vil Justisdepartementet sette av for å håndheve forbudet mot tømming av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden?