Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Vil statsråden vurdere å la arbeidsgruppen som har fått i oppdrag å utrede etablering av et hurtigspor i Oslo for lovbrytere under 18 år fortsette sitt arbeid parallelt med prosessen i departementet?

Mar 4, 2024 - 10:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 04.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Vil statsråden vurdere å la arbeidsgruppen som har fått i oppdrag å utrede etablering av et hurtigspor i Oslo for lovbrytere under 18 år fortsette sitt arbeid parallelt med prosessen i departementet?