Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan statsråden gi en oversikt over antall årsverk per lensmannskontor/politistasjon/tjenestested/tjenesteenhet, per år per fra 2013 og til dagens dato?

Apr 11, 2024 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Kan statsråden gi en oversikt over antall årsverk per lensmannskontor/politistasjon/tjenestested/tjenesteenhet, per år per fra 2013 og til dagens dato?