Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvor mange politi ansatte er det i dag og på tidspunktet regjeringen Støre tiltrådde. Det er ønskelig med oversikt både totalt men også skilt mellom distriktene og direktoratet?

Apr 10, 2024 - 16:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hvor mange politi ansatte er det i dag og på tidspunktet regjeringen Støre tiltrådde. Det er ønskelig med oversikt både totalt men også skilt mellom distriktene og direktoratet?