Representantforslag om opprettelse av psykiatrigrupper i flere politidistrikter

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Ane Breivik og Abid Raja om opprettelse av psykiatrigrupper i flere politidistrikter

Feb 13, 2024 - 18:30
 0
Representantforslag om opprettelse av psykiatrigrupper i flere politidistrikter
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Ane Breivik og Abid Raja om opprettelse av psykiatrigrupper i flere politidistrikter