Representantforslag om å evaluere og styrke voldserstatningsordningen

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland om å evaluere og styrke voldserstatningsordningen

Apr 10, 2024 - 15:30
 0
Representantforslag om å evaluere og styrke voldserstatningsordningen
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Abid Raja og Grunde Almeland om å evaluere og styrke voldserstatningsordningen