Regjeringen vil redusere Trygderetten fra to til én juridisk dommer

For at Trygderetten skal kunne behandle flere saker parallelt, foreslår departementet at det bare helt unntaksvis skal brukes mer enn én fagdommer.

Mar 4, 2024 - 14:00
 0
Regjeringen vil redusere Trygderetten fra to til én juridisk dommer
For at Trygderetten skal kunne behandle flere saker parallelt, foreslår departementet at det bare helt unntaksvis skal brukes mer enn én fagdommer.