Pensjonister vant historisk klimasak – nederlag for ungdommer som saksøkte Norge

Sveits har krenket enkelte av menneskerettighetene, slår Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) fast i en historisk klimadom.

Apr 9, 2024 - 15:30
 0
Pensjonister vant historisk klimasak – nederlag for ungdommer som saksøkte Norge
Sveits har krenket enkelte av menneskerettighetene, slår Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) fast i en historisk klimadom.