På tide å se på samfunnsnytten av samfunnsøkonomisk forskning

Jeg skulle gjerne sett argumentasjonen for at følgende utsagn er feil: Norge kan halvere bevilgningene til samfunnsøkonomisk forskning uten at det er til skade for landet.

Apr 3, 2024 - 06:30
 0
På tide å se på samfunnsnytten av samfunnsøkonomisk forskning
Jeg skulle gjerne sett argumentasjonen for at følgende utsagn er feil: Norge kan halvere bevilgningene til samfunnsøkonomisk forskning uten at det er til skade for landet.