Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

Muntlig spørsmål, datert: 10.01.2024. Besvart: 10.01.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe. Om statsråden kan gjøre rede for Barne- og familiedepartementets innsats og tiltak mot gjengkriminalitet de siste to årene, og hvilke nye tiltak har hun på blokka for å møte den store utfordringen vi nå står overfor som samfunn

Feb 7, 2024 - 15:30
 0
Muntlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren
Muntlig spørsmål, datert: 10.01.2024. Besvart: 10.01.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe. Om statsråden kan gjøre rede for Barne- og familiedepartementets innsats og tiltak mot gjengkriminalitet de siste to årene, og hvilke nye tiltak har hun på blokka for å møte den store utfordringen vi nå står overfor som samfunn