Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren. Besvart: 17.04.2024 av statsminister Jonas Gahr Støre

Jeg har registrert at regjeringen bruker mye tid på å forsøke å snakke om alt som er bra i norsk økonomi, og jeg har lyst til å si at det er mye som er bra i norsk økonomi. Vi kom ut av pandemien med god vekstkraft. Vi hadde, på grunn av at vi har forvaltet oljefondet vårt på en god måte, en buffer, som gjør at vi ikke må betale ned på lån, som andre land tok opp under den samme tiden. Men de store og viktige spørsmålene fremover, og det som avgjør vårt velferdsnivå på lang sikt, altså garantien for pensjoner, for helsevesenet vårt og det hele, er egentlig to ting: Det er hvor stor andel av oss som er i arbeid, altså sysselsettingsgraden, og hvor store verdier vi skaper når vi er på jobb, altså produktiviteten. Selv om det er flere på jobb nå enn det var tidligere - som i og for seg er noe jeg kunne sagt seks av de åtte årene jeg var statsminister også, for i et land hvor befolkningen øker, er det ofte sånn at det er flere på jobb - er det noen faretruende tegn på akkurat de to punktene som er viktigst fremover. For det er et bakteppe at sysselsettingsandelen økte det første halve året etter at Støre overtok, men nå faller den, og nå er den så vidt lavere enn den var da denne regjeringen overtok. Sykefraværet har økt betydelig. Antallet på AAP øker og er nå tilbake igjen på 2015-nivå. Produktiviteten er for lav. Ledigheten falt frem til mars 2022 og har siden da gradvis økt. IMF har omtalt at strukturreformer i Norge, altså for å heve produktiviteten, har blitt tilfeldige. Så mitt spørsmål til statsministeren er: Hva gjør regjeringen for å øke sysselsettingsgraden og produktiviteten?

Apr 18, 2024 - 12:30
 0
Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren. Besvart: 17.04.2024 av statsminister Jonas Gahr Støre
Jeg har registrert at regjeringen bruker mye tid på å forsøke å snakke om alt som er bra i norsk økonomi, og jeg har lyst til å si at det er mye som er bra i norsk økonomi. Vi kom ut av pandemien med god vekstkraft. Vi hadde, på grunn av at vi har forvaltet oljefondet vårt på en god måte, en buffer, som gjør at vi ikke må betale ned på lån, som andre land tok opp under den samme tiden. Men de store og viktige spørsmålene fremover, og det som avgjør vårt velferdsnivå på lang sikt, altså garantien for pensjoner, for helsevesenet vårt og det hele, er egentlig to ting: Det er hvor stor andel av oss som er i arbeid, altså sysselsettingsgraden, og hvor store verdier vi skaper når vi er på jobb, altså produktiviteten. Selv om det er flere på jobb nå enn det var tidligere - som i og for seg er noe jeg kunne sagt seks av de åtte årene jeg var statsminister også, for i et land hvor befolkningen øker, er det ofte sånn at det er flere på jobb - er det noen faretruende tegn på akkurat de to punktene som er viktigst fremover. For det er et bakteppe at sysselsettingsandelen økte det første halve året etter at Støre overtok, men nå faller den, og nå er den så vidt lavere enn den var da denne regjeringen overtok. Sykefraværet har økt betydelig. Antallet på AAP øker og er nå tilbake igjen på 2015-nivå. Produktiviteten er for lav. Ledigheten falt frem til mars 2022 og har siden da gradvis økt. IMF har omtalt at strukturreformer i Norge, altså for å heve produktiviteten, har blitt tilfeldige. Så mitt spørsmål til statsministeren er: Hva gjør regjeringen for å øke sysselsettingsgraden og produktiviteten?