Mer mot EU. Eller for?

Flere nordmenn er blitt skeptiske til EØS-avtalen. Nordmenns holdninger holdningen til EU-medlemskap er mer interessant.

Apr 3, 2024 - 06:30
 0
Mer mot EU. Eller for?
Flere nordmenn er blitt skeptiske til EØS-avtalen. Nordmenns holdninger holdningen til EU-medlemskap er mer interessant.