Lagmannsretten dobler normalstraffen for bunkersfesten sammenlignet med tingretten

Det finnes ingen sammenlignbar rettspraksis, er begge domstolene enige om. Men der tingretten satte halvannet års fengsel som utgangspunkt, sier Borgarting tre år.

May 27, 2024 - 17:00
 0
Lagmannsretten dobler normalstraffen for bunkersfesten sammenlignet med tingretten
Det finnes ingen sammenlignbar rettspraksis, er begge domstolene enige om. Men der tingretten satte halvannet års fengsel som utgangspunkt, sier Borgarting tre år.